Safe Buy
Ochrona danych

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas najważniejsze.

Nie udostępniamy danych naszych Klientów osobom trzecim.

Nie sprzedajemy danych naszych Klientów firmom i instytucjom.


Dane osobowe Klientów podawane podczas wypełniania formularza adresowego są przetwarzane przez sklep birplus.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień.


Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).   

Koszyk jest pusty.
Kontakt

kontakt_188

PAYU - płatności

Płacę z PayU

Google+